سفارش آنلاین خدمات علمی پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و مهندسی صنایع 

 شما دانشجوی عزیز میتوانید با تکمیل فرم سفارش زیر پاسخ فوری دریافت کنید. زمان پاسخ دهی کمتر از سه ساعت میباشد. 

[contact-form to=’payanname33@yahoo.com’ subject=’سفارش’][contact-field label=’نام و نام خانوادگی’ type=’name’/][contact-field label=’شماره تماس:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’ایمیل:’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’توصیه ها (موضوع، مهلت زمانی، کیفیت و …)’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’مقطع تحصیلی:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’سفارش’ type=’select’ required=’1′ options=’پروپوزال,پروپوزال و فصول پنجگانه پایان نامه,فصل اول (کلیات),فصل دوم (پیشینه و ادبیات تحقیق),فصل سوم (روش تحقیق و متدولوژی),فصل چهارم (تجزیه و تحلیل آماری),فصل پنج (نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق),فصول پنجگانه پایان نامه,پرسشنامه محقق ساخته,ویرایش و ادیت بخش مورد نظر,ترجمه,مقاله,تکمیل بخش ناتمام,سایر…’/][/contact-form]