دانلود ایبوک مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

Engineering Systems and Networks: The Way Ahead for industrial Engineering and Operations management

 

دانلود ایبوک سیستم ها و شبکه های مهندسی؛ مسیر پیش روی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

 

(۲۰۱۷)
Marlene Amorim, Carlos Ferreira, Milton Vieira Junior, Carlos Prado (eds.)
Published Year: 2017
Content Type: ebook
ISBN: 9783319457468, 9783319457482
Publisher: Springer International Publishing
Pages Count: X, 373
Edition: 1
Language: English
Series: Lecture Notes in management and industrial Engineering
File Extension: pdf
File Size: 7 MB