پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی؛

موضوع:

بررسی استراتژی های رضایتمندی و وفاداری به خدمات سازمان های دولتی

 

[arianpalpaiddownloads id=”201″]