هزینه پایان نامه

قیمت و هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع

هزینه مشاوره نوشتن پایان نامه در موسسه راه دانش بسته به رشته گرایش های مختلف متفاوت است. بطوریکه حجم و دسته بندی و تحلیل آماری خواسته شده در پروپوزال تعیین کننده قیمت انجام پایان نامه است.

 

رشته گرایش هایی که در موسسه راه دانش پذیرفته می شود

رشته مدیریت در تمام گرایش ها؛ مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی، تحول و مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت آموزشی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت مالی، مدیریت گردشگری، مدیریت محیط زیست و مدیریت ساخت و تولید 

رشته مهندسی صنایع در تمام گرایش ها؛ مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری، مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی، صنایع با گرایش صنایع

هزینه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

قیمت انجام پایان نامه های ارشد مدیریت بین یک میلیون تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان میباشد.

هزینه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

قیمت انجام پایان نامه های ارشد مهندسی صنایع بین یک میلیون و پانصدهزار تومان تا دو میلیون و دویست هزار تومان میباشد.

 

هزینه نوشتن پروپوزال دکتری مدیریت

هزینه انجام پروپوزال دکتری مدیریت بین پانصد و پنجاه تا ۸۰۰ هزار تومان میباشد.

هزینه تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه فصل چهارم با نرم افزار

هزینه تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار های تجزیه و تحلیل آماری SPSS – EXPERT CHOICE – LISREL – EVIEWS بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان میباشد.

*** تحلیل آماری تمام رشته های تحصیلی پذیرفته می شود ***

هزینه تهیه پرسشنامه محقق ساخته

هزینه طراحی پرسشنامه محقق ساخته برای تمام رشته های تحصیلی بین ۶۵ تا ۱۰۰ هزار تومان میباشد.