لینک های دانلود زیر شامل نمونه پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد رایگان (با روایی و پایایی و نرمالیتی بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنف SPSS) میباشد که میتوانید جهت آشنایی با چگونگی مراحل نوشتن و طراحی پرسشنامه دانلود نمایید. دانلود این پرسش نامه ها کاملا رایگان است. نیازی به عضویتی ندارد و یک نمونه کار آموزشی پژوهشی خیرخواهانه در راستای پایان نامه ارشد است. برای دانلود کافیست کلیک کنید. اگر از موضوع پایان نامه دوستان خود اطلاع دارید، لینکهای دانلود پرسشنامه را از طریق لینک شبکه های اجتماعی زیر لینهای دانلود، به اشتراک بگذارید که به رایگان بتوانند دانلود کنند. فایل پرسشنامه های محقق ساخته (DOC, DOCX + PDF, PPT) است، فایلهای دانلودی پرسشنامه های استاندارد پیشرفته PDF. است. اگر نیاز به دانلود نمونه پرسشنامه خاصی دارید مکاتبه کنید و لینک دانلود رایگان پرسشنامه را دریافت کنید. دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای نمونه الگو گرفتن بسیار کاربردی است. منتها طیف پرسشنامه هم مهم است؛ طیف و مقیاس پرسشنامه چه استاندارد و چه محقق ساخته مسئله های مبهم زیادی را روشن میکند.

اشتباه بزرگ: پرسشنامه باید با توجه به جامعه آماری مطرح شده در پروپوزال تنظیم شود؛ دقت نمایید که مخاطب سوالات کیست! نمی شود وقتی در پروپوزال رساله شما  جامعه آماری و نمونه آماری مشتریان یک سازمان هستند، کارکنان را در طرح سوالات پرسشنامه و پرسش ها خطاب قرار دهید.

اشتباه بزرگ: برخی سوالات پرسشنامه، حالت معکوس یک موقعیت را مورد سوال و پرسش قرار میدهد، باید در تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه به این امر توجه کرد که  امتیازدهی ها به صورت معکوس لحاظ شود.

برای تهیه پرسشنامه های آنلاین و الکترونیک به راحتی میتوانید از گوگل داک استفاده نمایید و جدول بندی کنید. (دانلود رایگان نمونه پرسشنامه الکترونیک)

همچنین نوشتن صحیح متن ابتدایی و اولیه یا همان مقدمه پرسشنامه که توضیحاتی در مورد نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه، نوع پرسشنامه، نوع استفاده از پرسشنامه و رازداری در حفظ پاسخ ارائه میدهد بسیار مهم است و اعتبار پرسشنامه طراحی شده شما را نشان میدهد. برای آشنایی با متن اولیه پرسشنامه میتوانید از لینکهای زیر به رایگان دانلود نمایید و به دیگران معرفی کنید.

گروه پژوهشی راه دانش در رشته های مختلف سفارش تهیه پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آماری میپذیرد:

مدیریت، مهندسی صنایع، علوم تربیتی، روانشناسی، حسابداری، علوم اجتماعی، تاریخ، محیط زیست، آمار، حقوق، فناوری اطلاعات، جغرافیا و شهرسازی، کتابداری، علوم ارتباطات، علوم ورزشی، اقتصاد، مهندسی ساخت، مهندسی ماشین آلات …

قصد تهیه، ساخت و طراحی و ساخت پرسشنامه محقق ساخته دارید؟ قبل از ارسال پروپوزال خود، از زمان ـ هزینه ای که تهیه پرسشنامه می برد مطلع شوید. برای تهیه و طراحی پرسش نامه محقق ساخته، توجه به جامعه و نمونه آماری اهمیت دارد؛ محقق باید بداند ساخت پرسشنامه برای کیست، پاسخگو و آزمودنی تحقیق، مقاله یا پایان نامه کیست. پرسشنامه ای که برای مشتری ساخته میشود با پرسشنامه ای که بمنظور پاسخگویی توسط کارکنان طراحی و ساخته شده خیلی متفاوت است؛ چرا که مخاطب فرد دیگری میباشد. برای دریافت فوری لینک دانلود رایگان خروجی آزمون آماری نمونه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته (روایی،پایایی،آزمون کلموگروف اسمیرنف) به ما ایمیل بزنید. در ادامه شاهد پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته ای هستید که مجموعه حاضر در گردآوری و همچنین در تنظیم آن کوشیده است و بعنوان نمونه ای از خروار تلقی می شود. این پرسشنامه ها با رضایت صاحب اثر در این سایتدرج شده است؛ شما نیز در صورت تمایل میتوانید پرسشنامه خود را برای این مجموعه ارسال نمایید یا دموی آن را مطرح کنید که در این گنجینه قرار گیرد و در صورت لزوم محققین برای دریافت آن حتی بصورت مستقیم با خود شما تماس حاصل فرمایند؛ بئین ترتیب این رویه قدم کوچکی خواهد بود که مجموعه حاضر برای اشتراک دانش خواهد برداشت.

پرسشنامه نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

سنجش رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد فرهنگی هافستد و تعهد سازمانی

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

 پرسشنامه نوآوری شخصی

پرسشنامه نوآوری شرکتهای خدماتی

پرسشنامه تریز. پرسشنامه ای برای شناخت یا آنالیز موقعیت نوآوری

دانلود رایگان پرسشنامه تصویر ذهنی مصرف کنندگان 

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته لیکرت مدیریت دانش، اشتراک دانش، تسهیم دانش و تبدیل دانش

لینک دانلود رایگان نمونه پرسشنامه استاندارد پایان نامه ارشد؛ مهارت مدیران موثر

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد مهارت های مذاکره

لینک دانلود فایل PDF پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد ساختار سازمانی

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه سنجش روحیه علمی

نمونه پرسشنامه شاخص توانایی کار

پرسشنامه شاخص ICT

پرسشنامه استراتژی و سبک تصمیم گیری 

دانلود پرسشنامه سبک تدریس تحول آفرین 

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

پرسشنامه رضایت شغلی (منابع انسانی)

لینک دانلود پرسشنامه خرید تفننی

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی و فروش

در هر رشته و گرایشی هستید؛ برای ساخت پرسشنامه محقق ساخته، مدل مفهومی، فرضیات و اهداف پایان نامه را ایمیل نمایید یا تلگرام کنید و پرسشنامه محقق ساخته خود را با تضمین ویرایش، اصلاح و تغییر با سطح کیفی علمی دریافت نمایید.

در کنار مصاحبه، گزارش های آماری و داده های سازمانی، پرسشنامه يكي از ابزارهاي ساختاری تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق بشمار می آید. ساخت و طراحی پرسشنامه محقق ساخته؛ به انگلیسی self made questionnaire لیکرت (likert) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت طبق نمونه متغیرهای مستقل، وابسته، مدل پروپوزال گویه ها و سنجه های تعیین شده پایان نامه انجام میشود. میزان گویه های مقیاس لیکرت بین ۱۵ تا ۳۰ گویه یا سنجه میباشد. پرسشنامه محقق ساخته مدیریت و دیگر رشته ها باید طوری ساخته، طراحی و تهیه شود که با اهداف پروپوزال، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، مسئله و مدل ساخته شده پروپوزال و سبک نگارش ادبیات تحقیق همخوان و هم ساخت باشد. هدف از طراحی و ساخت پرسشنامه در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اینست که سوالاتی بمنظور کشف نظرات و تئوری خبرگان، مشتریان، مصرف کننده، کارشناسان و جامعه و نمونه تحقیق ساخته و طراحی شود تا محقق بر اساس آمار داده های حاصله و تحلیل آماری و تبدیل آن به اطلاعات طبقه بندی شده و یکپارچه، رد یا تایید فرضیات تحقیق را بررسی و آزمون سازد. محقق پرسشهای پرسش نامه را به دو روش باز و بسته طراحی میکند؛ سوالات بسته در یک طیف یا مقیاس پنج گزینه ای لیکرت ساخته و طراحی میشود، محقق با طرح سوالات باز پرسشنامه امکان توضیح داوطلبانه فرآهم می آورد. محقق علاوه بر روش تحقیق کمی، از روشهای کیفی مثل مصاحبه هم پیش بینی میکند. تهیه و ساخت سوالات مصاحبه نیز مانند پرسشنامه باید از روش تحقیق ساختار یافته ای پیروی نماید. محقق بمنظور تعیین زمینه تحقیق و شاخص های پژوهش، پیش از انجام مصاحبه، سوالات باز آن را خواهد ساخت. طرح و تهیه نمونه پرسش طبق منابع و رفرنسهای مناسب، روایی و پایایی پایان نامه را ارتقا خواهد بخشید. موسسه راه دانش، با کوله باری ازز دانش و تجربه و تحقیق در سالیان متمادی در مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت،مهندسی صنایع و گرایشهای آن همراه محقق است. پرسشنامهه محقق ساخته و همچنین پرسشنامه های استانداردی که روایی و پایایی تعیین شده دارند، فاقد کلید پاسخ هستند؛ چراکه هدف از طرح سوالات و پرسشهای پرسشنامه و چگونگی آن، کسب نظر پاسخ دهنده ها و آزمودنی هاست و افراد به تناسب نظر کارشناسانه خود میتوانند نظرات متفاوت داشته باشند؛لذا پاسخ درست وجود ندارد؛ در سوالات علمی و آزمون هاست که شاهد کلید پاسخ هستیم.

در هر رشته و گرایشی هستید؛ برای ساخت پرسشنامه محقق ساخته، فرضیات و یا (مدل مفهومی، و اهداف پایان نامه) را ایمیل یا تلگرام کنید و پرسشنامه محقق ساخته خود را با تضمین ویرایش، اصلاح و تغییر با سطح کیفی علمی دریافت نمایید.

در نهایت، ما یک دهه است که پرسشنامه طراحی میکنیم، با نقطه نظرات اساتید آشنا هستیم، با اشکالاتی که بر صدها پرسشنامه گرفته شده روبرو شده ایم، هم اکنون ۹۰ درصد پرسشنامه های محقق ساخته این مجموعه در مرحله اول تایید میشود؛ در صورتی که نیاز به مشاوره داشته باشید، تردید نفرمایید که همراه شما هستیم. اگر خواستار تهیه، ساخت و طراحی و ساخت پرسشنامه محقق ساخته هستید، قبل از ارسال پروپوزال خود، از زمان ـ هزینه تهیه پرسشنامه مطلع شوید.

برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته فرضیات یا (متغیرها و شاخص ها در قالب مدل مفهومی، اهداف و سوالات تحقیق) نیاز هست. همچنین جامعه آماری تحقیق اهمیت بسیار زیادی در مخاطب قرار دادن سوالات پرسشنامه داراست. در صورتی که نیاز به مشاوره دارید، همکاران ما ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستند.

میتوانید با ارائه فرضیات پروپوزال، اهداف پروپوزال، مدل مفهومی پروپوزال و یا مدل مقاله و شاخصهای مقاله، تحقیق یا پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تقاضای تهیه و طراحی پرسشنامه و همچنین سوالاتِ انجام و اجرای مصاحبه تخصصی پایان نامه، مقاله، پروپوزال، طرح تحقیقاتی را مطرح نمایید. برای آشنایی با نمونه گیری نمونه آماری و انتخاب جامعه آماری تحقیق هم با ما تماس بگیرید. Payanname33@yahoo.com

برای دریافت هرگونه منابع پایان نامه، اعم از پرسشنامه، نمونه پروپوزال روش تحقیق، ایبوک، مجموعه مقالات ISI، سمینار و پروژه دانشگاهی، فرم سفارش را تکمیل کنید. در کمتر از ۳ ساعت یکی از همکاران کتابخانه دیجیتال کمکیار با شما تماس میگیرند.