ابزارهای اندازه گیری عبارتند از :

  1. مشاهده
  2. مقیاس در جه بندی رفتار
  3. پرسشنامه
  4. مصاحبه
  5. تحلیل محتوا

 پرسشنامه (استاندارد، لیکرت، محقق ساخته) :

یکی از متداولترین ابزارهای تحقیق می باشد که در بیشتر پژوهشهای علوم رفتاری به کار می رود پرسشنامه از نظر شکل سئوال به دو دسته بسته پاسخ و باز پاسخ تقسیم می شود . بسته پاسخ باید پاسخها کوتاه و به صورت عاری یا نه باشد و یا آزمودنی ها پاسخ مورد نظر را از میان پاسخ های داده شده انتخاب کنند مثال – اوقات فراغت خود رادر کدامیک از فعالیتهای زیر سپری می کنید .

الف- ورزش        ب: کتابخانه        ج: سینما و فیلم       د : با دوستان      ه: مسافرت

و: اینترنت

مثال ۲ – آیا خود را یک شخص اجتماعی می دانید ؟ بلی      خیر

مثال ۳- چرا برای ادامه تحصیل این رشته را انتخاب کرده اید . لطفا از میان دلایل زیر سه دلیل را به ترتیب اهمیت مشخص کنید . اولین و مهمترین را با رتبه یک و کم اهمیت تر را با رتبه ۵ مشخص کنید .

دلایل انتخاب رشته

الف – علاقه شخصی

ب – توصیه دوستان

ج- توصیه والدین

د- سهولت پذیرش

و- تامین آینده شغلی

اگر مورد دیگری به نظر تان می اید آن را نوشته و رتبه آن را مشخص کنید .

چنانچه در مثال بالا ملاحظه می کنید بهتر است در پرسشهای بسته پاسخ برای پاسخهای پیش بینی نشده جایی در نظر گرفته شود . پرسشنامه های بسته پاسخ برای جمع آوری اطلاعات در پژوهشهایی که در مورد گروه زیادی از افراد اجرا می شود و سیله مناسبی است و پاسخ دادن به آنها آسان است و وقت چندانی نمیگیرد دقت و توجه پاسخ دهندگان را روی موضوع متمرکز می کند تا اندازه زیادی عینی است و خلاصه کردن و فهرست کردن و تجزیه و تحلیل داده های آن به آسانی امکان پذیر است .

پرسشنامه های باز پاسخ :

 در پرسشنامه باز پاسخ آزمودني بايد پاسخ هر پرسش را با عبارات و كلماتي كه خود بيان مي كند بنويسد.

مثال : ۳ دلايل عمده اي تحصیل در رشته فعلی را برشمارید.

در ادامه آن راهنما و چارچوبي را كه پاسخ آزمودني را محدود كند ، وجود ندارد و ممكن است به ارائه پاسخهاي عميق تر از سوي پاسخ دهنده منجر شود و مستلزم وقت و كوشش بيشتري از سوي پاسخ دهندگان است. عده كمي از افراد آن را كامل مي كنند ،  خلاصه كردن فهرست كردن ، تجزيه و تحليل نتيجه آن خيلي مشكل تر از بسته پاسخ است . در بعضي از پرسشنامه ها هر دو نوع پرسش گنجانده مي شود.

زمینه هایی که ما می توانیم در تهیه پرسشنامه به شما کمک کنیم:

خدماتی که انجام می شود فقط تهیه پرسشنامه است، چرا که هر پایان نامه و هر تحقیق دارای فرضیات، اهداف و شاخص ها و متغیرهای خود است و پرسشنامه مبتنی بر آن را می طلبد؛ برخی زمینه های موضوعی که این مجموعه دارای تجاربی در ارائه مشاوره حول آن هست عبارتند از: پرسشنامه زنجیره تامین سازمان، پرسشنامه ریسک ، پرسشنامه تجارت الکترونیک ، پرسشنامه نام تجاری و برند ، پرسشنامه عملکرد ، پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل پوششی داده ها ، پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتری ، پرسشنامه تعالی سازمانی ،پرسشنامه ای آر پی ،پرسشنامه بازاریابی سبز ، پرسشنامه مدیریت پروژه ،پرسشنامه شرکت های کوچک و متوسط ،پرسشنامه برنامه ریزی سازمانی ، برنامه ریزی استراتژیک ، استراتژی های بازاریابی ، تی کیو ام ، ای اف کیو ام ، سوات ،پرسشنامه تحلیل استراتژیک سازمان ، اتاق فکر ، اتوماسیون اداری ، اثربخشی و کارایی در سازمان ، پرسشنامه اخلاق حرفه ای سازمان ، پرسشنامه ادراک سازمانی ، پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی ، استراتژی نفوذ سازمانی ، پرسشنامه اثربخشی منابع انسانی ،پرسشنامه آمیخته بازاریابی ، انتقال تکنولوژی ، آینده پژوهی ، سناوریو نویسی ، تکنیک دلفی ، بازار هدف ، پرسشنامه بازارهای الکترونیکی ، بازاریابی اجتماعی ، استراتژی های بازارچه های مرزی ، پرسشنامه انگیزه و انگیزش در سازمان ، اعتماد سازمانی ، استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی ، نظریه بازی ها ، پرسشنامه پرسشنامه پذیرش فناوری ، پرسشنامه مدیریت فناوری ، پرسشنامه بانکداری ، پرسشنامه برونسپاری ، پرسشنامه کلاس جهانی سازمان ، پرسشنامه بهره وری ، پرسشنامه بیمه ، پرسشنامه پیش بینی ،پرسشنامه سهام ،پرسشنامه پورتفولیو ،پرسشنامه پرسشنامه تبلیغات سازمان ، تجهیز منابع ، تحول سازمانی ، تصمیم گیری چند معیاره ، بهبود تصمیم گیری استراتژیک سازمان ، تعارض سازمانی ، مباحث هوش هیجانی ، تغییر و رهبری در سازمان ،پرسشنامه سبک های مدیریت ، پرسشنامه هوش سازمانی ، نوآوری های استراتژیک ، پدافند غیر عامل ، پرسشنامه اقتصاد مقاومتی ، چرخه عمر سازمان ، چرخه عمر محصول ، حمل و نقل و لجستیک بین الملل ، پرسشنامه خرید استراتژیک ، خصوصی سازی سازمانی ، خط مشی های سازمان ، چابکی سازمانی ، پرسشنامه توریسم و جهانگردی ، پرسشنامه تولید ناب ، مباحث اشتغال ، هوش تجاری ، توسعه سازمانی ، توسعه پایدار ، دلبستگی شغلی ،پرسشنامه دورکاری یا تله ورکینگ ، رضایت شغلی کارکنان ، رفتار سازمانی ، رفتار شهروندی ، مدیریت رسانه ،پرسشنامه ریسک بورس و سهام ، ریسک عملیاتی ، ریسک استراتژیک ، زنجیره ارزش ، پرسشنامه سهم بازار سازمان ، رفتار مصرف کننده ، رتبه بندی چندمعیاره و چندمتغیره، ساختار سازمانی ، پرسشنامه سایش سازمانی ، سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، سودآوری، سلامت سازمانی ، تکنیک های سروکوال ، پرسشنامه سرمایه آموزشی ، پرسشنامه سرمایه فکری ، خلاقیت سازمانی ، سیستم های اطلاعات سازمان ،پرسشنامه تئوری صف ، شش سیگما ، شبیه سازی عصبی ، بازاریابی عصبی ، تئوری فازی ، فرهنگ سازمانی ،پرسشنامه فرسودگی شغلی ، ظرفیت سازمانی ، فرصت های نفوذ استراتژیک سازمانی ، عملکرد مالی سازمان ،پرسشنامه فساد اداری ، فروش سازمانی ، مدیریت دانش و دانایی ، ماتریس های فکری سازمان ، پرسشنامه گردش شغلی سازمان ، مدیریت فکری سازمان ، چرخش شغلی ، مباحث مناطق آزاد و استراتژی های بازاریابی، پرسشنامه کانال های توزیع ،پرسشنامه کارآفرینی در سازمان ، پرسشنامه کارآفرینی و ریسک ، پرسشنامه بروکراسی ، پرسشنامه قیمت گذاری استراتژیک ، پرسشنامه نظام های آموزشی ، پرسشنامه رهبری مبادله ای ، پرسشنامه رهبری تحولگرا ، مهارت کارکنان ، مهارت های زندگی و کار ، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اجتماعی ، مزیت نسبی و مزیت رقابتی ، مدیریت کیفیت محصول و خدمات ،پرسشنامه مدیریت استعداد ،پرسشنامه منابع انسانی ، وفاداری ، یادگیری الکترونیک ، یادگیری مشارکتی ، هوش فرهنگی در سازمان ، پرسشنامه هوش چندگانه سازمان ، نگرش در سازمان ، باور های سازمان ، مهندسی مجدد ، مدیریت تکنولوژی ،پرسشنامه مصرف و تقاضا و مدیریت تقاضا ،پرسشنامه ساخت و تولید ، پاداش دهی ، سرقت زمان ، بانکداری اسلامی ، پرسشنامه رضایت شغلی www.phdkar.ir پذیرش سفارش تهیه پرسشنامه