یکی از موضوعاتی که در دوران تحصیلات تکمیلی ذهن دانشجویان و محققین را به چالش می کشد آشنایی با نمونه حل شده ای از مسائل درسی است. در راستای تهیه و انجام پایان نامه و پروژه ها، سمینار و پروپوزال کارشناسی ارشد یا مقطع دکتری، استاد دانشگاه از تئوری ها و روش ها حرف می زند، اما از نظر پی اچ دی کار، در کنار وقت زیادی که در این مورد صرف میشود، به ندرت پیش می آید که یک جلسه کامل کلاس به بررسی آموزشی یک نمونه پروپوزال روش تحقیق اختصاص یابد و ایرادات دانشجویان حل و فصل شود. چرا که طبیعتا دانشجو پیش از این اغلب با معانی و مفاهیمی در این موضوع ناآشنا بوده و زمینه فکری گسترده ای ندارد و بدیهی است که نمونه ها و مثالها بسیار کارآمد و اثربخش خواهد بود.

همانطور که برای آموزش و یادگیری با بهره وری بیشتر، از مثال دیداری سیب و پرتقال بهره میبردیم، برای یادگیری موضوعات پیچیده تری مانند نوشتن بیان مسئله تحقیق، روشهای تجزیه و تحلیل آماری، انتخاب یک نرم افزار مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها و …نیز امروز به نمونه های آماده و تکمیل شده ای نیاز داریم که انتزاعات فکری به مثالهای ملموس و محسوس تبدیل شود.

گاها یافتن نمونه هایی از این دست در خصوص پروپوزال درس روش تحقیق، بخش های پایان نامه و فصول آن برای ما دانشجویان بسیار سخت میشود؛ چرا که یک نمونه پروپوزال یا پایان نامه که قبلا تایید شده باشد کمکیار و کمک حال ما در نوشتن پروپوزال اصلی و فصول پایان نامه خواهد بود. وقتی ما قصد طراحی یک پرسشنامه برای فصل روش تحقیق پایان نامه داریم، بدون داشتن نمونه پرسشنامه محقق ساخته در موضوع تحقیق مان یا موضوعاتی شبیه به آن اساسا کار تهیه و نوشتن سوالات پرسشنامه عبث میشود؛ درست است که کتابهای روش تحقیق زیادی در این زمینه ها موجود است که در هرکدام چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته یا یک نمونه پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی وجود دارد، اما از نظر پی اچ دی کار، واقعا زمان و متغیرهای مربوط به آن به دانشجو اجازه نمیدهد برای هر موضوع و بند تحقیق سراغ یک کتاب چندصد صفحه ای برود.

چاره ای که پی اچ دی کار در کتابخانه دیجیتال کمکیار به آن پرداخته، ارائه یک یا چند نمونه از مثالهای تکمیل شده است، بصورت که مثلا دانشجو با مشاهده و بررسی بخش های یک پروپوزال آماده روش تحقیق بتواند به خوبی با بخش هایی مانند نوشتن بیان مسئله، طراحی فرضیه، طراحی پرسشنامه و سوالات تحقیق، نحوه انتخاب نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از پرسشنامه و مانند آشنا شود و با مرور پروپوزال های آماده و تایید شده، میزان مهارت پژوهشی خود را محک بزند.