مزایای انتشار مقاله ISI برای اساتید

 1. افزایش رتبه علمی
 2. افزایش حقوق و مزایای شغلی
 3. امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان
 4. شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
 5. امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
 6. ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
 7. نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
 8. ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
 9. عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

 

مزایای انتشار مقاله ISI برای دانشجویان

 1. پذیرش راحت تر در مقطع دکتری
 2. گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان
 3. استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
 4. پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 5. امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی
 6. امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان
 7. شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
 8. امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
 9. ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
 10. نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
 11. ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
 12. عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان