با توجه به فعالیت نشریات ISI و ISC فراوان در سطح ملی و بین المللی، نیاز است متقاضیان از آخرین فهرست به روز شده وزارت علوم در خصوص نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی ISI و ISC اطلاع دقیق داشته باشند. این مجموعه با توجه به اهمیت موضوع آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان تهیه و تنظیم و پیگیری چاپ و اکسپت مقالات داخلی و خارجی آی اس آی و آی اس سی می باشد.

فهرست نشریات نامعتبر خارجی ISI