ارشیو برچسب ها : پروپوزال آماده

پروپوزال روش تحقیق

درس روش تحقیق یکی از دروسی است که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن آن هستند. در این واحد درسی دانشجو با مفاهیم روش تحقیق و نوشتن پایان نامه و پروپوزال آشنا میشود و درنهایت بایستی پروپوزال خود را آماده کند و ارائه دهد. دانشجو در فرآیند نگارش و تهیه پروپوزال خود باید با ابعاد و بخش های پروپوزال روش تحقیق آشنا باشد و با مشاهده یک یا چند نمونه پروپوزال با بندهایی .

پایان نامه

می توان گفت که هرچه منابع موثق تر با نویسندگان معتبر و جدید در این بخش استفاده شود، ارزش علمی آن افزونتر می شود؛ در فصل دوم پایان نامه همچنین به پشتوانه تئوری و نظری شاخص ها و مولفه های موضوع پایان نامه هم پرداخته می شود؛ بطوریکه نظرات نظریه پردازان مطرح موضوع انتخاب شده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ در پایان نامه های کارشناسی ارشد، تحلیل و گزارش نویسی موضوعات کمتر .