پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

Browsing:

برچسب: پرسشنامه در تحقیقات پیمایشی

نقش پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پیمایشی

[gview file=”http://shop.phdkar.ir/wp-content/uploads/2017/05/استفاده-از-پرسشنامه-الکترونیکی-در-پژوهش-پیمایشی.phdkar.ir-.pdf” save=”0″]