نوشته‌ها

پروپوزال روش تحقیق

درس روش تحقیق یکی از دروسی است که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن آن هستند. در این واحد درسی دانشجو با مفاهیم روش تحقیق و نوشتن پایان نامه و پروپوزال آشنا میشود و درنهایت بایستی پروپوزال خود را آماده کند و ارائه دهد. دانشجو در فرآیند نگارش و تهیه پروپوزال خود باید با ابعاد و بخش های پروپوزال روش تحقیق آشنا باشد و با مشاهده یک یا چند نمونه پروپوزال با بندهایی مانند بیان مسئله، پیشینه و سوابق تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها، جمع آوری داده ها، ابزار جمع آوری داده ها، منبع نویسی و روش های آن و ارجاع دهی در متن آشنا شود. مجموعه راه دانش آماده همکاری با شما در خصوص ارائه پروپوزال روش تحقیق به شکلی کاملا متمایز میباشد.

هم اکنون سفارش دهید و پروپوزال روش تحقیق را در موضوع دلخواهتان یکروزه دریافت کنید.