ارشیو برچسب ها : موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت،صنایع،حقوق،عمران

موضوع پایان نامه,موضوع پایان نامه ارشد,موضوع پایان نامه ارشد مدیریت,موضوع پایان نامه روانشناسی,موضوع پایان نامه حسابداری ارشد,موضوع پایان نامه معماری,موضوع پایان نامه حقوق خصوصی,موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

موضوع پایان نامه مدیریت صنایع طبق مقاله

دانلود موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی، موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی،موضوع پایان نامه مدیریت دولتی،موضوع پایان نامه مدیریت آموزشی،صنعتی،آموزشی،تحول،دولتی مالی

ملاک انتخاب موضوع پایان نامه

ملاک های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص انتخاب مسائل تحقیقاتی نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که بعضی از مهمترین آن ها عبارتند از: ۱.    خودداری از دوباره کاری در تحقیقات و وفاداری نسبت به تحقیقات پایان نامه های انجام شده قبلی ۲.    درجه اهمیت مساله تحقیق و ارزش ادامه آن ۳.    علاقه مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای دریافت واقعیات موضوع ۴.    آموزش، شرایط و کیفیات فردی .