پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال ITIL استراتژی مدیریت دانش

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی راهکارهای ورود ITIL به سازمان مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی راهکارهای ورود ITIL به سازمان مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش