پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال EFQM منابع انسانی مدیریت عملیات

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تأثیرات به‌کارگیری EFQM بر استراتژی‌های منابع انسانی در مدیریت عملیات

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تأثیرات به‌کارگیری EFQM بر استراتژی‌های منابع انسانی در مدیریت عملیات