پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال crm و دانش مشتری

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) بر ایجاد دانش مشتریان بانک

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) بر ایجاد دانش مشتریان بانک