پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال هوش تجاری فروشندگان مجازی

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

هوش تجاری فروشندگان در اثربخشی بازاریابی محصول در فضای مجازی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

هوش تجاری فروشندگان در اثربخشی بازاریابی محصول در فضای مجازی