پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال هوش تجاری بهره وری مزیت رقابتی

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه هوش تجاری و بهره وری مبتنی بر مزیت رقابتی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه هوش تجاری و بهره وری مبتنی بر مزیت رقابتی