پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال مهارت های رهبری سازمان

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تاثیر مهارت های رهبری بر اثربخشی عملکرد سازمان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تاثیر مهارت های رهبری بر اثربخشی عملکرد سازمان