پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال مقایسه بانكداری اسلامی با بانكداری غیر ربوی

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

مقایسه  بانكداری اسلامی با بانكداری غیر ربوی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

مقایسه  بانكداری اسلامی با بانكداری غیر ربوی