پروپوزال مدیریت دانش و مزیت رقابتی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,پروپوزال با موضوع مدیریت دانش,پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش,پروپوزال آماده مدیریت دانش و مزیت رقابتی

توضیحات

پروپوزال روش تحقیق

ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دانش به عنوان عامل اساسي و منبع حياتي سازمان ها در عرصه رقابت، براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار محسوب مي گردد. همگام با چرخش از سوي اقتصاد مبتني بر صنعت به اقتصاد مبتني بر دانش، سازمان ها نيز خود را بر آن داشته اند تا با تكيه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرآيند كسب و كار توان رقابتي خود را افزايش دهند (انصاری رنانی، قاسمی نامقی، ۱۳۸۸). اهميت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی تا حدی است كه امروزه شماري از سازمان ها، دانش خود را اندازه گيري مي كنند و به منزله ي سرمايه فكري سازمان و نيز شاخصي براي درجه بندي شركتها در گزارش هاي خود منعكس مي كنند (موسوي، ۱۳۸۴). اين مؤسسه ها، استقرار مديريت دانش در سازمان را، به عنوان بخشي از راهبرد سازمان، ضروري مي دانند (حسن زاده، ۱۳۸۵). مدیریت دانش به مثابه بخشي ضروري و اساسي در موفقيت سازمان، دامنه ي گسترده اي از ايده هاي سازماني، شامل نوآوري هاي راهبردي، اقتصادي، رفتاري و مديريتي را دربر مي گيرد. در جهان امروز كه توليد كالاها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده اند، دانش دارايي كليدي براي كسب مزيت رقابتي به شمار ميرود (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۷). مزيت رقابتي به قابليت شركت در عملكرد برتر، نسبت به صنعتي كه در آن مشغول به فعاليت است، اطلاق مي شود. بهره مندي از عملكرد برتر به معني ارا ئه ارزشي بالاتر به مشتريان است (میلر، ۱۹۹۸). مزيت رقابتي پايدار به آن دسته از مزيت هاي رقابتي اطلاق مي شود که به واسطه بهره گيري از شايستگي هاي سازمان، براي مشتريان ارزشمند بوده، توسط رقبا به راحتي قابل تقليد و کپي برداري نبوده و براي سازمان عملکرد شايسته و رقابت پذيري را به ارمغان آورد. آنچه در تحقیق حاضر بررسی و تبیین میشود، مدیریت دانش، مزیت رقابتی و استراتژی خلق مزیت رقابتی است.