پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال مدل EFQM توانمندی اطلاعاتی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تاثیر اجرای مدل EFQM در تقویت توانمندی اطلاعاتی سازمان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تاثیر اجرای مدل EFQM در تقویت توانمندی اطلاعاتی سازمان