پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال قیمت معاملات سهام بورس

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی آثار حد نوسان 3 درصدی قیمت سهام بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی آثار حد نوسان ۳ درصدی قیمت سهام بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران