پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال قیمت سهام بازده عرضه بلوکی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه تغییرات قیمت سهام و بازده سهام بااعلان عرضه بلوکی سهام

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه تغییرات قیمت سهام و بازده سهام بااعلان عرضه بلوکی سهام