پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال غربال سهام بورس اوراق بهادار

10,000 تومان

نمونه پروپوزال آماده درس روش تحقیق مدیریت مالی بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

پروپوزال روش تحقیق ارائه مدلی جهت غربال سهام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار