پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال سنجش تفکر استراتژیک

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

سنجش تفکر استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

سنجش تفکر استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان