پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال سنجش تفکر استراتژیک آموزشی

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

سنجش تفکر استراتژیک

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

سنجش تفکر استراتژیک