پروپوزال سرمایه فکری و عملکرد مالی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران