پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال رویکرد استراتژیک آینده نگاری

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رویکرد استراتژیک آینده نگاری

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رویکرد استراتژیک آینده نگاری