پروپوزال رتبه بندی شاخص کلیدی بهره برداری

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رتبه بندی و شاخص های کلیدی و اثر گذار در بهره برداری از مخازن زیر زمینی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

رتبه بندی و شاخص های کلیدی و اثر گذار در بهره برداری از مخازن زیر زمینی