پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال داده کاوی استراتژی رقابتی بازار

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

داده کاوی استراتژی های رقابتی بازار

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

داده کاوی استراتژی های رقابتی بازار