پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال توانمندی بانکی مدیران

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی عوامل موثر بر توانمندی مدیران شعب بانک ملت

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی عوامل موثر بر توانمندی مدیران شعب بانک ملت