پروپوزال تعارض هوش هیجانی مدیران مدارس

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس