پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال تدوین برنامه ریزی استراتژیک

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی و شناسایی الزامات مهم در تدوین استراتژی هوشمند در سازمان‏های تحقیقاتی دانش‏بنیان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی و شناسایی الزامات مهم در تدوین استراتژی هوشمند در سازمان‏های تحقیقاتی دانش‏بنیان