پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال تبیین استراتژیک

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین استراتژیک امکانسنجی پیاده سازی اصل 44

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین استراتژیک امکانسنجی پیاده سازی اصل ۴۴