پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال بررسی استراتژی های ارزش و نام تجاری در رویکرد اشتغال و استخدام سازمان

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی استراتژی های ارزش و نام تجاری در رویکرد اشتغال و استخدام سازمان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی استراتژی های ارزش و نام تجاری در رویکرد اشتغال و استخدام سازمان