پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال بازاریابی محتوایی B2B

10,000 تومان

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

توضیحات

پروپوزال بازاریابی محتوایی B2B

پروپوزال مدیریت بازاریابی,پروپوزال مدیریت بازرگانی,پروپوزال روش تحقیق مدیریت