پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی بازاریابی رابطه مند کاهش هزینه بازاریابی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش استراتژی بازاریابی رابطه ای در کاهش هزینه های بازاریابی سازمان

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی نقش استراتژی بازاریابی رابطه ای در کاهش هزینه های بازاریابی سازمان