پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی قیمت گذاری قیمت دهی

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استراتژی قیمت گذاری و قیمت دهی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استراتژی قیمت گذاری و قیمت دهی