پروپوزال استراتژی سازمان تجارت جهانی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تغییر در اولویت های استراتژی صنعت خودرو در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی تغییر در اولویت های استراتژی صنعت خودرو در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی