پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی ساختار مالکیت و عملکرد در شرکتهای تولیدی

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استراتژی ساختار مالکیت و عملکرد در شرکتهای تولیدی

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

استراتژی ساختار مالکیت و عملکرد در شرکتهای تولیدی