پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی بازرگانی منطقه آزاد

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی پتانسیل های استراتژیک بازرگانی در منطقه آزاد تجاری

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

بررسی پتانسیل های استراتژیک بازرگانی در منطقه آزاد تجاری