پروپوزال استراتژی اقیانوس آبی بانک

15,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین تدوین استراتژی اقیانوس آبی در بانک ملت

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین تدوین استراتژی اقیانوس آبی در بانک ملت