پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژی‌ بازاریابی تقاضا

20,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

شناسایی و تعیین استراتژی‌های بازاریابی اثربخش در ایجاد تقاضا

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

شناسایی و تعیین استراتژی‌های بازاریابی اثربخش در ایجاد تقاضا