پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال استراتژِی کارآفرینی دانشگاه

10,000 تومان

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین اثر کارآفرینی بر استراتژی های دانشگاه

توضیحات

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع:

تبیین اثر کارآفرینی بر استراتژی های دانشگاه