پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

تحقیقات پایان نامه

تردیدی نیست که «علم و تحقیق» در رقم زدن سرنوشت ملت ها نقشی موثر و کارساز یافته و به عنوان کارآمد ترین «ساز و کار قدرت» در مناسبات ملل و جغرافیای جهانی تاثیری عمده دارد. به زبانی دیگر در مدیریت Read more…


اهداف رساله دکتری

پایان نامه و رساله باید راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت در آورد و او را برای آینده ای بهتر آماده سازد. البته منظور این نیست که پایان نامه ها صرفا باید مسائل کاربردی را مد نظر داشته باشند و مسائل نظری را مورد توجه قرار ندهند بلکه به این معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیر شدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه بیشتری دارد و هم او می تواند ثمره فعالیت های خود را به زودی مشاهده کند که این امر موجب تشویق دیگران در زمینه های پژوهشی می شود. شاید عمدتا تحقیقات کاربردی برای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و تحقیقات نظری در سطح دکتری مناسب تر باشد اگرچه این امر کلیت ندارد و بر حسب مورد و در موضوعات مختلف فرق می کند.


پایان نامه دکتری مدیریت

تحقيق را به عنوان كوششي منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ يا پاسخهايي به سؤالات مورد نظر تعريف كرده‌‌اند. هدف اصلي هر تحقيق حل يك مشكل يا پاسخگويي به يك سؤال و يا دست‌يابي به روابط بين متغييرهاست. اهداف فوري هر Read more…