پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

Browsing:

دسته: رساله دکتری مدیریت

انجام پروپوزال دکتری مدیریت

ـ تهیه و تنظیم پروپوزال دکتری مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی و … ـ طراحی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، عمران، مهندسی صنایع ـ انجام پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه ارشد صنایع، عمران، مدیریت، کامپیوتر، علوم اجتماعی،پزشکی، پرستاری، کتابداری، تجارت الکترونیک، Read more…


پروپوزال دکتری مدلسازی IT-BASE بهینه سازی و مدیریت مخازن

دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق دکتری مدلسازی IT-BASE بهینه سازی و مدیریت مخازن    


دسته مقالات پژوهشی عملکرد نفت و گاز

فولدر زیپ پیوست حاوی ۱۲ فایل مقاله، پایان نامه، ایبوک در حوزه عملکرد سازمانی در حوزه نفت و گاز به زبان انگلیسی است پایان نامه دکتری؛ ۱۶۰ صفحه – ۲۰۱۵ پایان نامه دکتری ۲۰۱ صفحه – ۲۰۱۵ پایان نامه دکتری ۶۲۶ Read more…


اهداف رساله دکتری

پایان نامه و رساله باید راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت در آورد و او را برای آینده ای بهتر آماده سازد. البته منظور این نیست که پایان نامه ها صرفا باید مسائل کاربردی را مد نظر داشته باشند و مسائل نظری را مورد توجه قرار ندهند بلکه به این معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیر شدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه بیشتری دارد و هم او می تواند ثمره فعالیت های خود را به زودی مشاهده کند که این امر موجب تشویق دیگران در زمینه های پژوهشی می شود. شاید عمدتا تحقیقات کاربردی برای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و تحقیقات نظری در سطح دکتری مناسب تر باشد اگرچه این امر کلیت ندارد و بر حسب مورد و در موضوعات مختلف فرق می کند.