تمامی نوشته های modir

تحقیقات پایان نامه

تردیدی نیست که «علم و تحقیق» در رقم زدن سرنوشت ملت ها نقشی موثر و کارساز یافته و به عنوان کارآمد ترین «ساز و کار قدرت» در مناسبات ملل و جغرافیای جهانی تاثیری عمده دارد. به زبانی دیگر در مدیریت و مهندسی جهان امروز، پیچیده ترین کشمکش های سیاسی و حریصانه ترین سودجوئی های اقتصادی در قالب رویکردهای علمی و فن آورانه رخ می نماید و کلام آخر را در تعیین «فرادستی» و «فرودستی» .

اهداف رساله دکتری

پایان نامه و رساله باید راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت در آورد و او را برای آینده ای بهتر آماده سازد. البته منظور این نیست که پایان نامه ها صرفا باید مسائل کاربردی را مد نظر داشته باشند و مسائل نظری را مورد توجه قرار ندهند بلکه به این معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیر شدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه .

پایان نامه دکتری مدیریت

تحقيق را به عنوان كوششي منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ يا پاسخهايي به سؤالات مورد نظر تعريف كرده‌‌اند. هدف اصلي هر تحقيق حل يك مشكل يا پاسخگويي به يك سؤال و يا دست‌يابي به روابط بين متغييرهاست. اهداف فوري هر تحقيق از قبيل: كاوش: تحقيق اكتشافي شامل كوششي است براي تصميم‌گيري اينكه آيا پديده‌اي وجود دارد يا خير. اين نوع تحقيق سؤال كلي آيا x وجود دارد؟ را پاسخ مي‌گويد. اين نوع تحقيق ممكن است .