مطالب توسط modir

نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

نوشتن پایان نامه پس از انجام پروپوزال گامیست که هم اکنون هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به اجرایی ساختن آن است. کتاب های روش تحقیق مختلفی در دسترس دانشجو هستند که بر پایه آن بتواند نسبت به انجام پروپوزال و نگارش فصول پایان نامه اقدام کند. پایان نامه همانطور که میدانیم دارای ۵ […]