نوشتن پروپوزال مدیریت جهانگردی ، مدیریت توریسم ، مدیریت گردشگری ، مدیریت ، پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، پایان نامه های ارشد مدیریت گردشگری ، پایان نامه های کارشناسی گردشگری ، مدیریت اکوتوریسم ، مدیریت جهانگردی و توریسم ، پایان نامه های ارشد ، پایان نامه های ارشد ، پایان نامه

best rolex watch replicas For more information over the new HM5 please visit the official MB&F website: www.
rolex fake watches for sale Yet again he has delivered an incredible new device, unique in its own right from all its predecessors and an utterly original interpretation of a modern classic that was well before its time.
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، توریسم ، گردشگری ، اکوتوریسم

گردشگری سریع ترین صنعت در حال رشد است، که مزایای زیادی برای جامعه منطقه ای و جهانی دارد. صنعت جهانگردی مجموعه ومنظومه ای متشکل ازجهانگرد، عرضه کنندگان خدمات و کالا، دولت و جامعه میزبان می باشد که با یکدیگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جهانگردی جلب و جذب جهانگرد است. جهانگردی ترکیبی از فعالیت ها، خدمات، سیاست ها، خط مشی ها، ضوابط، معیارها و کالایی است که برای تحقق یک سفر جهانگرد ضرورت دارد ( الوانی ۱۳۷۸: ۸- ۱۱۷). این صنعت سالانه بیش از چهار هزار (4،000) میلیارد دلار در فعالیت های اقتصادی سراسر جهان سهیم است و فرصت های شغلی گسترده ای به موجب آن برای یک پنجم نیروی کار جهان ایجاد شده است (فیسه و همکاران ، 2007). رشد بالای صنعت گردشگری همچنان تاثیر عظیمی بر توسعه اقتصادی در بسیاری از مناطق دارد چنان که آن را محرک رشد اقتصادی دانسته اند. علاوه بر این ، رشد اقتصادی کشورها افزایش رشد صنعت گردشگری را به دنبال دارد ، در نتیجه یک رعشه اقتصادی اثر سوء ی بر گردشگری دارد. بحران جهانی اخیر از بحران مهم دیگری که در کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر رخ داده ریشه گرفت و در  اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمتر توسعه یافته گسترش یافت.این بحران همچنین در نتیجه شوک عظیم جهانی است که ناشی از قیمت بالای مواد غذایی و سوخت است که باری از دوش های اقتصادی قابل توجهی بر بسیاری از کشورها تحمیل کرد و به نوبه خود منشأ افزایش فقر و بی ثباتی اقتصادی قابل توجهی شده است (تورنر ، 2008). این بحران بر بسیاری ازبخش های اقتصاد تأثیر داشته است. صنعت گردشگری بخش مهمی از درآمد ملی یک کشور را شامل می شود که اثر قوی و مثبتی را بر توسعه اقتصادی کشور دارد. تاثیر مثبت گردشگری در کشور میزبان ، در زمینه هایی مانند درآمد ارز خارجی ، فرصت های اشتغال ، رفع فقر ، ارائه خدمات اجتماعی و بهبود زیرساخت ها است. با این حال توجه اندکی به این مهم شده است.

معرفی گرايش مديريت جهانگردي

لازمه توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنين مسائل و مشکلاتي که در راه اين صنعت وجود دارد، شناسايي کرد و سپس بر اساس تحقيقات موجود، يک برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. و البته چنين کاري تنها به ياري مديراني کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امکان پذير است. تخصصي که در شاخه مديريت جهانگردي آموزش داده مي شود. يعني متخصص اين رشته در نهايت بايد بداند که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جديدي براي جذب توريست ايجاد نمايد؟

 دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت جهانگردي

تاريخ و فرهنگ ايران، شناخت روحيات ملل، قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي، مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران، نقشه خواني و آشنايي با نقشه، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در اسلام، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در ايران، باستان شناسي ايران، هنر و معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن راهنمايي، برنامه ريزي توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگليسي مکاتبات تخصصي، زبان انگليسي مکالمه، آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع اقتصادي کشور،کارآموزي، اصول حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت، کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقيق در مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.


صفحه اصلی
منابع
آموزش
لینک نامه
رهگیری پروژه جاری
نمونه پروژه مدیریت
موضوع پایان نامه
رهنمای پرسشنامه
معرفی رشته
کارگاه SPSS
کاربران آنلاین
0 تعداد کاربران عضو/مهمان:
0 تعداد کاربران عضو: